De Alliantie VvE Diensten BV kiest voor klantcontact via S1MONE

zondag 28 augustus 2022

De Alliantie VvE diensten kiest na een succesvolle pilot voor digitaal klantcontact via S1MONE voor reparatiemeldingen. De Alliantie VvE diensten beheert ruim 17.000 eenheden, waarvan zestig procent in bezit van de woningcorporatie.

VvE-beheerder melding maken reparatieverzoek indienen

Via S1MONE geven huurders en VvE-leden met hun smartphone storingsmeldingen en reparatieverzoeken door. Een unieke QR-code leidt hen naar WhatsApp. Door in de chat foto's, video's en een omschrijving toe te voegen wordt de melding doeltreffend opgelost. Onvolledige of dubbele meldingen - denk aan problemen met een lift - worden voorkomen. Een digitaal filter leidt verzoeken van huurders rechtstreeks naar de corporatie.

Het grote voordeel van het eenduidige klantcontact via S1MONE ligt in tijdsbesparing, lagere kosten en een hogere score op klanttevredenheid. Statusupdates via WhatsApp houden bewoners en beheerders op de hoogte van de afhandeling van een melding. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar en werd op 12 augustus 2022 door directeur Wouter Reimerink van de Alliantie VvE diensten en S1MONE-directeur Mark van Kan ondertekend.

Over de Alliantie VvE Diensten BV
Met zo'n vijftig medewerkers ontzorgt de Alliantie VvE diensten ruim zevenhonderd VvE’s op financieel, administratief en technisch vlak. De onderneming begeleidt vergaderingen van de VvE, zorgt dat VvE-bijdragen worden betaald, adviseert en begeleidt bij groot onderhoud en handelt reparatieverzoeken af. De Alliantie VvE diensten draagt hiermee bij aan de kwaliteit van wonen en leven van haar klanten.

Over S1MONE
S1MONE is een online communicatietool van de Haagse S1MONE Group, waarmee dienstverleners objecten onderhouden die zij in beheer of eigendom hebben. Het gaat om het beheer van vastgoed en VvE’s, facilitair management, mobiliteit en de openbare ruimte. De applicatie koppelt een woning, kantoor, fiets, koffiemachine, afvalcontainer of lift aan een unieke QR-code en laat gebruikers met hun smartphone via WhatsApp meldingen doorgeven. Slechte communicatie, uitblijvende statusupdates, dubbele meldingen en herhaalbezoeken zijn verleden tijd. De opgebouwde historie biedt inzicht in het onderhoud en maakt rapporteren eenvoudig. Het resultaat is ontzorging van het klantcontactcenter, optimale service en hoge klanttevredenheid.

S1MONE heeft een koppeling met Twinq VvE Software & Vastgoed Software.

#woningcorporatie #storingsmeldingen #reparatieverzoeken #klantcontact #klanttevredenheid #VvE #kwaliteit #wonen #communicatietool #onderhouden #beheer #eigendom #vastgoed #facilitair #mobiliteit #ontzorging #klantcontactcenter

Ook zien hoe S1MONE werkt? Klik hier voor een demo!

info@s1monegroup.com – T 085-0027791